Cesta k válce

 

1933

 

- 30. ledna je prezidentem Hindenburgem jmenován Adolf Hitler německým kancléřem. Nacisté se dostávají k moci.

 

- 27. února nacisté zapálí budovu Říšského sněmu. Z činu jsou obviněni komunisté.

 

- 7. března proběhnul v Rakousku klerofašistický převrat kancléře E. Dollfusse.

 

- 14. října Německo vystupuje z Organizace národů.

 

1934

 

- 2. srpna umírá Hindenburg a bývalý desátník Hitler se stává Reichsführerem a nejvyšším velitelem německé armády (wehrmachtu).

 

1935

 

- 16. března Hitler vypovídá klauzule Versailleské smlouvy o odzbrojení. Je zavedena povinná vojenská služba a vzniká  Luftwaffe.

 

- 15. září říšský sjezd NSDAP potvrzuje antisemitské „Norimberské zákony“.

 

- 3. října Mussoliniho fašistická Itálie vojensky intervenuje v zaostalé africké Habeši (dnešní Etiopie), kde rychle získává snadné vítězství nad domorodci.

 

1936

 

- 7. března německá armáda obsazuje demilitarizované pásmo v Porýní.

 

- 17. července začíná občanská válka ve Španělsku, která je vedena s neobvyklou brutalitou. Německo posílá jako svou pomoc povstaleckému generálu Frankovi legii Kondor, která se nechvalně proslaví barbarským náletem na baskickou obec Guerniku.

 

- 25. října je podepsána smlouva mezi Německem a Itálií(Osa Berlín – Řím).

 

1937

 

- 7. července Japonská armáda zaútočila na kontinentální Čínu. Již v  letech  1931-1933 si vojáci říše „Vycházejícího slunce“ podrobili Mandžusko.

 

- 3. října Itálie vystoupila ze Společnosti národů.

 

1938

 

- 13. března je Rakousko po zmanipulovaném plebiscitu (97% obyvatel pro anšlus) připojeno k Německu.

 

- 29. září na konferenci v Mnichově se představitelé Německa, Itálie, Velké Británie a Francie usnesli na odtržení československého pohraničí a jeho připojení k Německu.

 

- 30. září československá vláda přijala mnichovský diktát.

 

- 9./10. listopadu probíhá v Německu, Rakousku a v okupovaném čs. pohraničí (tzv.Sudety) nacisty organizovaný pogrom později nazván Křišťálová noc. V důsledku řádění lůzy přišlo o život několik desítek židů, velký počet židovských synagog, obchodů a domů je vypáleno a vyrabováno. 26 000 židů je transportováno do táborů Dachau, Buchenwald a Sachsenhausen.

  

 

       
 

Blitzkrieg 1939-1941 F

 
     
     
 

zpět